FAQ

  Algemene vragen

 • Wordt het Sociale Hygiëne diploma landelijk geregistreerd?

  Dit diploma wordt bij SVH geregistreerd.

 • Wordt het HACCP certificaat landelijk geregistreerd?

  Momenteel is er nog geen landelijke registratie.

 • Wat houdt HACCP in?

  HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

 • Hoe is HACCP ontstaan?

  HACCP is in de jaren ’60 ontwikkeld in de USA op verzoek van de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Men had namelijk voor ruimtereizen behoefte aan voedsel dat lang houdbaar en absoluut veilig was. De World Health Organisation (WHO) oordeelde dat het doorvoeren van een dergelijke norm voor de gehele mensheid zijn nut had en vaardigde een richtlijn uit met de naam Codex Alimentarius. Hiermee werd de internationale invoering van de HACCP gegarandeerd. De EU stelde in 1993 de Europese Hygiënerichtlijn (93/43/EEG) vast. Een gevolg hiervan was dat de HACCP binnen 10 jaar in de wetgeving van alle lidstaten van de EU moest worden vastgelegd. Voor zover ze dat niet gedaan hebben geldt de Europese Hygiënerichtlijn vanaf 2003 rechtstreeks.

 • Wat houdt de training Sociale Hygiëne in?

  Het cursuspakket Sociale Hygiëne is ontwikkeld voor diegenen die werken of te maken krijgen met gasten waar alcohol aan wordt geschonken. Dit zijn veelal bars, restaurants, brasseries en hotels. Naast onderwerpen zoals alcoholgebruik, wordt ook aandacht besteed aan drugsgebruik en gokverslaving. In de training wordt ook behandeld hoe om te gaan met dergelijk gebruik of verslaving en hoe het beste gereageerd kan worden naar consumenten en hun gedrag. Bent u klaar voor het examen? Vraag deze dan aan bij SVH.

 • Wat houdt de HACCP hygiënecode training in?

  De online training bestaat uit 7 interactieve modules, oefentoetsen, een digitaal naslagwerk en een online theorie examen. U leert alles wat u moet weten over voedselveiligheid en hygiëne. De online training wordt afgesloten met een online theorie examen. U heeft twee pogingen. Indien u voor dit examen geslaagd bent, krijgt u het certificaat en de pas toegezonden. De training voldoet aan de nieuwste HACCP norm.

 • Wat is het eindresultaat van de Sociale Hygiëne training?

  Na uw e-learning training kunt u het examen aanvragen bij SVH. Als u slaagt voor het SVH examen ontvangt u het diploma via SVH.

 • Voor wie is de HACCP hygiënecode training bedoeld?

  HACCP hygiënecode is bedoeld voor organisaties die zich bezig houden met productie, verwerking of distributie van levensmiddelen. Onder levensmiddelen worden alle eet- en drinkwaren verstaan, maar ook grondstoffen en hulpstoffen die worden gebruikt in levensmiddelen. Als u werkzaam bent in deze sector is HACCP hygiënecode certificering verplicht. Vanuit de overheid wordt streng gecontroleerd op het naleven van deze certificering. Voor kleine bedrijven worden de eisen echter via hygiëne codes geregeld, omdat het voor deze bedrijven niet mogelijk is een bedrijfseigen HACCP-plan op te stellen.

 • Voor wie is de training Sociale Hygiëne bedoeld?

  De training Sociale Hygiëne is bedoeld voor iedere leidinggevende of eigenaar van een horecabedrijf die alcoholhoudende dranken schenken en voor de 2 personen die vermeld worden op de drank- en horecavergunning.

 • Wat is het eindresultaat van de HACCP hygiënecode training?

  Om uw HACCP hygiënecode certificaat te behalen, wordt u getoetst op uw kennis over veiligheid en hygiëne op de werkplek. Dit gebeurt via een online HACCP hygiënecode examen. Daarvoor volgt u eerst een HACCP hygiënecode cursus via internet. Binnen slechts enkele uren leert u alles dat u moet weten over hygiënisch werken. Zo weet u zeker dat u alle kennis in huis hebt om het HACCP hygiënecode certificaat te behalen.

 • Vanaf welke leeftijd mag je een Sociale Hygiene examen afleggen?

  Er zijn géén regels omtrent de leeftijd van het behalen van het examen Sociale Hygiëne, echter mag je pas op de drank- en horecavergunning vanaf je 21e  jaar.

 •  

  Vragen over wetgeving

 • Moet ik een HACCP plan hebben?

  Een onderneming dat voedingsmiddelen produceert, verwerkt of distribueert zal over een HACCP certificaat moeten beschikken. Een belangrijk proces bij HACCP is een HACCP plan. Dit is opgenomen in de Warenwet. Het HACCP plan wordt ook wel voedselveiligheidsplan genoemd. Het plan kan door de ondernemer zelf ontwikkeld worden. Dit plan hoort volgens bepaalde richtlijnen ontwikkeld te zijn. Het plan richt zich met name op het analyseren van gevaren en houdt zich bezig met kritische controlepunten.

 • Zijn alle werknemers verplicht om het diploma Sociale Hygiëne te bezitten?

  Nee, dit geldt voor iedere leidinggevende of eigenaar van een horecabedrijf dat alcoholhoudende dranken schenkt en voor de 2 personen die vermeld worden op de drank- en horecavergunning.

 • Zijn alle werknemers verplicht om HACCP hygiënecode te bezitten?

  Voor iedereen die zich bezighoudt met productie, verwerking of distributie van levensmiddelen.

 • Is HACCP hygiënecode internationaal geaccepteerd?

  Ja, binnen de gehele Europese Unie is HACCP geaccepteerd en verplicht.

 • Is het HACCP hygiënecode certificaat verplicht?

  Voor iedereen die zich bezighoudt met productie, verwerking of distributie van levensmiddelen is het verplicht om een training te volgen op het gebied van voedselveiligheid.

 • Is HACCP hygiënecode wettelijk verplicht?

  Volgens de Warenwetregeling Hygiëne moeten alle levensmiddelenbedrijven een HACCP-plan opstellen. Deze wet geldt sinds 14 december 1994. Het HACCP-plan wordt (verplicht) ingezonden aan de Keuringsdienst van Waren, die beoordeeld of het plan voldoet aan de wettelijke eisen uit de Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen. Worden deze verplichtingen niet nageleefd, dan kan strafvervolging het gevolg zijn. Om te zien of het HACCP-plan in de praktijk ook werkt, komt een controleur langs voor een inspectie.

 •  

  Vragen over de cursus

 • Is een online cursus beter dan een zelfstudie boek?

  De online cursussen op HACCPdirect zijn de beste trainingen ter voorbereiding van het online examen of voor Sociale Hygiëne van SVH. Met de e-learning cursussen heeft u altijd de laatste eindtermen van HACCP en/of Sociale Hygiëne. u leert via interactieve modules in een vertrouwde omgeving. Uit de enorm hoge slagingspercentages na het volgen van onze online trainingen is gebleken dat het studeren via de training veel effectiever is dan een zelfstudie met een boek.

 • Kan ik de cursus volgen op een tablet?

  Ja, alle cursussen zijn geschikt voor tablet.

 • Voldoet de Sociale Hygiëne cursus aan de norm?

  Ja, jaarlijks wordt de e-learning cursus Sociale Hygiëne doorgelopen en waar nodig aangepast. Iedere drie jaar wordt de vormgeving van de cursus aangepast

 • Voldoet de HACCP hygiënecode cursus aan de norm?

  Ja, jaarlijks worden de HACCP hygiënecode e-learning cursussen doorgelopen en waar nodig aangepast. Iedere drie jaar wordt de cursus vormgevingstechnisch aangepast.

 • Waarom zou ik voor een online HACCP hygiënecode cursus kiezen?

  Met het unieke concept via internet van HACCPdirect doorloopt u de HACCP hygiënecode cursus veel sneller en effectiever. De opleidingskosten worden daardoor op alle fronten teruggedrongen. De cursus via internet volgt u overal, waar en wanneer het u uitkomt. U sluit af met een online examen. Zo is de cursus van HACCPdirect vele malen gemakkelijker, sneller en goedkoper dan bij conventionele aanbieders!

 • Krijg ik een boek bij de online HACCP hygiënecode cursus?

  Onderdeel van de online cursus is een digitaal naslagwerk. Dit digitale naslagwerk kunt u, voordat u het digitale examen heeft gedaan, printen. Hierin worden alle modules kort behandeld. De online cursus is uitgebreider en niet in haar totaliteit te printen.

 • In welke talen is de HACCP hygiënecode training beschikbaar?

  De HACCP hygiënecode training is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels

 • Waar kan ik mij aanmelden voor de HACCP hygiënecode cursus?

  U kunt zich aanmelden via www.haccpdirect.nl. Klik op de button Direct inschrijven en volg de vijf stappen in het inschrijfformulier.

 •  

  Vragen over het examen

 • Wat is de beste voorbereiding op het HACCP hygiënecode theorie-examen?

  De beste voorbereiding is het doorlopen van de e-learning modules.

 • Wanneer hoor ik of ik voor het online theorie-examen geslaagd ben?

  Zodra u het online theorie examen heeft gemaakt, krijgt u terugkoppeling of u geslaagd bent. Indien u geslaagd bent, krijgt u het certificaat in uw profiel. Een certificaat en pas wordt naar u toegezonden.

 • Wanneer kan ik het Sociale Hygiëne examen doen?

  Sociale Hygiëne sluit af met een SVH examen. U kunt zich online aanmelden voor het examen via de website www.svh.nl

 • Wanneer kan ik het HACCP hygiënecode examen doen?

  De e-learning HACCP hygiënecode training heeft een online theorie-examen. U hoeft dus niet de deur uit en kunt op een tijd examen doen wanneer het u schikt.

 • Wanneer en waar kan ik een HACCP hygiënecode examen afleggen?

  Het examen van HACCPdirect is online. U kunt het online examen thuis of op uw werk doen. Zorg er wel voor dat u in een rustige ruimte zit, waar u zich goed kunt concentreren.

 • Hoe lang duurt het HACCP hygiënecode online theorie-examen?

  U heeft per theorie-examen 40 minuten de tijd om deze af te ronden.

 • Hoeveel vragen moet ik juist beantwoorden om te slagen?

  Het examen bestaat uit 20 vragen en daarvan moeten er 14 goed zijn om te slagen. U krijgt twee kansen om het examen te halen.

 • In welke talen kan het HACCP hygiënecoede theorie-examen worden afgelegd?

  Het online theorie-examen is in het Nederlands of in het Engels.

 •  

  Vragen over de inschrijving

 • Wat is de geldigheid van een diploma Sociale Hygiëne?

  Het diploma is geldig voor onbepaalde tijd.

 • Wat is de geldigheid van een HACCP hygiënecode certificaat?

  Het HACCP hygiënecode certificaat is geldig voor onbepaalde tijd. Wij adviseren u echter wel om het certificaat iedere 3 jaar te vernieuwen vanwege nieuwe wetgeving of wijzigingen vanuit de Europese Unie.

 • HACCP hygiënecode certificaat of pas verloren?

  Als u uw HACCP hygiënecode certificaat of pas bent kwijtgeraakt, kunt u een duplicaat certificaat en/of een nieuw pasje bij ons aanvragen. Stuur een e-mail naar customersupport@plusport.com met uw voornaam, achternaam en geboortedatum. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Wanneer ontvang ik mijn HACCP hygiënecode certificaat?

  Nadat u geslaagd bent voor het online examen krijgt u via uw inlog toegang tot uw digitale certificaat dat u kunt printen. Indien u heeft gekozen voor de betaalmethode factuur, dan ontvangt u van ons binnen 1 werkdag een factuur per e-mail. De factuur dient u vervolgens binnen 14 dagen te voldoen, na betaling van uw factuur ontvangt u (indien geslaagd) het certificaat en pasje. Circa 2 weken nadat u geslaagd bent, versturen wij uw certificaat en pasje in creditcard formaat dat u bij u kunt dragen.

 •  

  Vragen over de inschrijving

 • Hoe schrijf ik mij in voor een cursus?

  Inschrijven gaat gemakkelijk en snel bij HACCPdirect.nl. Start het inschrijfproces door op de knop "direct inschrijven" of hier te klikken.

 • Hoe werkt digitaal betalen met i-Deal of PayPal?

  Op onze website kunt u de kosten van de cursus digitaal betalen. Digitaal betalen is erg gemakkelijk. U selecteert in het inschrijfformulier de cursus die u wilt volgen en kiest voor één van de digitale betaalmogelijkheden. Nadat u op inschrijven heeft geklikt, komt u automatisch in het betaalsysteem. Als u de instructies stap voor stap heeft doorlopen wordt de inschrijving verwerkt. Uw inschrijving wordt door deze betalingsmogelijkheden sneller verwerkt waardoor u het HACCP examen vlug kunt maken. Binnen twee weken na het examenmoment kunt u het certificaat en de pas in handen hebben.

 • Wat zijn de bedrijfsgegevens van HACCPDirect?

  HACCPdirect is een label van PlusPort B.V. Onderstaand vindt u alle gegevens:

  PlusPort B.V.
  Gevers Deynootweg 61
  2586 BJ 's-Gravenhage
  T: +31(0)703229090
  E: customersupport@plusport.com
  Rabobank 14.50.77.284
  IBAN nummer NL51RABO0145077284
  BIC/SWIFT code RABONL2U
  KvK 's-Gravenhage 27173407
  BTW nummer NL812855188B01

 • Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?

  Alle cursussen voor zowel HACCP hygiënecode als Sociale Hygiëne zijn tegen de laagste prijs. De HACCP hygiënecode online cursus inclusief online examen kost u slechts € 69,- excl. 21% BTW. De e-learning cursus Sociale Hygiëne kost € 99,- exclusief 21% BTW (dit is zonder SVH examen/diploma). Schrijf nu in via onze website www.haccpdirect.nl voor de cursus van uw keuze!

 • Hoe kan ik betalen bij HACCPdirect?

  HACCPdirect heeft diverse betalingsmogelijkheden. U kunt door middel van iDeal, PayPal of creditcard dan wel op basis van een factuur betalen. Wij adviseren u te kiezen voor een iDeal, PayPal of creditcardbetaling. U krijgt geautomatiseerd toegang. Wilt u toch liever via een factuur betalen? Dat is geen probleem. U ontvangt de factuur binnen een week per e-mail. U kunt dan het openstaande bedrag overboeken naar HACCPdirect. Nadat de betaling is ontvangen, kunnen wij u toegang geven tot de online cursus.

 • Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

  Inschrijven gaat gemakkelijk en snel bij HACCPdirect.nl. Wij verwerken direct uw inschrijving voor de HACCP hygiënecode cursus en het HACCP hygiënecode examen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de cursus Sociale Hygiëne. U krijgt een mail met de inloggegevens voor de HACCP hygiënecode cursus. Vervolgens krijgt u – ongeacht de door u gekozen betaalwijze - de factuur binnen een week via de post. Bij HACCPdirect is aan elke stap gedacht zodat u het HACCP hygiënecode examen zonder zorgen kunt maken. Deze service nemen wij serieus. Heeft u nog vragen over de inschrijving van de HACCP hygiënecode cursus of het HACCP hygiënecode examen? Neem dan contact op met onze vriendelijke Customer Support. Het examen voor Sociale Hygiëne vraagt u aan nadat u de cursus heeft doorlopen. Dit vraagt u aan via www.svh.nl. Daar doet u ook de betaling voor het examen.

 •  

  Vragen over annuleren

 • Kan ik mijn cursus annuleren?

  U dient een annulering altijd schriftelijk te doen. Stuur een e-mail aan customersupport@plusport.com.

  Wij hanteren de volgende annuleringsregeling:

  Indien u de cursus nog niet heeft gestart, komt u in aanmerking voor restitutie.
  Indien u de cursus wel heeft gestart, bent u de volledige kosten van de cursus verschuldigd.