HACCP plan

Een onderneming dat voedingsmiddelen produceert, verwerkt of distribueert zal over een HACCP hygiënecode certificaat moeten beschikken. Een belangrijk proces bij HACCP is een HACCP plan. Dit is opgenomen in de Warenwet. Het HACCP plan wordt ook wel voedselveiligheidsplan genoemd. Het plan kan door de ondernemer zelf ontwikkeld worden. Dit plan hoort volgens bepaalde richtlijnen ontwikkeld te zijn. Het plan richt zich met name op het analyseren van gevaren en houdt zich bezig met kritische controlepunten.

In het plan behoren onderwerpen opgenomen te worden, zoals de normen voor hygiëne bij het bewerken en bewaren van voedingsmiddelen. Ook alle voorschriften van de Warenwet moeten in het plan staan. Dit kunnen algemene voorschriften zijn, zoals het dragen van schone kleding en een goede handverzorging.

De zeven fasen in het HACCP plan

Het voedselveiligheidsplan bestaat uit zeven fasen. De intentie van deze fasen is het identificeren, evalueren en nakijken van gevaren op het gebied van voedselveiligheid.

Fasen van het HACCP plan:

  • Het inventariseren van gevaren (Hazards)
  • Het vaststellen van kritische punten (Critical Control Points)
  • Bepalen van normen ten aanzien van kritische beheerspunten
  • Ontwerpen van een controlesysteem voor controle op de beheerspunten
  • Ontwikkelen van een procedure om eventuele afwijkingen te herstellen
  • Ontwerp een methode voor documentatie van informatie en procedures
  • Het ontwikkelen van verificatieprocedures

Het doel van het voedselveiligheidsplan is het waarbogen van de veiligheid van voedsel. De gezondheid van de consument staat centraal in dit gehele proces. Het HACCP plan draagt deels zorg dat bezoekers van een restaurant met een gerust hart daar kunnen eten. Alle zeven fasen zijn daarvoor ontwikkeld. Elke stap in dit proces is cruciaal en moet zorgvuldig behandeld worden. De zeven fasen worden beter uitgelicht in een HACCP hygiënecode cursus.

De voordelen van een HACCP plan

Het werken met een HACCP plan heeft een aantal voordelen. De kans op een besmetting van bacteriën wordt verkleind en u vergroot de veiligheid van het voedsel. Als er toch besmetting optreedt dan wordt u in de meeste gevallen niet aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Tevens wordt het productieproces onder loep genomen. Vaak komen inefficiënte processen naar voren. Deze processen kunnen dan verbeterd worden.