Over ons

Het merk HACCPdirect werd geïntroduceerd in 2004 door PlusPort B.V. Zo ontwikkelen en distribueren wij digitale veiligheidstrainingen op allerlei gebieden voor verschillende typen bedrijven en branches. Dankzij onze jarenlange ervaring met digitale contentontwikkeling en onze expertise op het gebied van ICT zijn wij uw ideale partner in leren via internet. Alle trainingen worden in eigen beheer door vaste medewerkers ontwikkeld.
Alle e-learning cursuspakketten zijn voorzien van audio, video, oefeningen, toetsing en digitale handleidingen. In voorkomende gevallen is er een digitaal examen, wat een certificaat oplevert. In andere gevallen is het e-learning cursuspakket een start ter voorbereiding van de praktijkdag of examen.

NRTO

nrtoPlusport is aangesloten bij de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland.
NRTO gedragscode.

 

Hier vindt u een overzicht van onze labels.

 

 aanpak duurzaam gww

www.aanpakduurzaamgwwdirect.nl

De ambitie van de rijksoverheid is om 100% duurzaam in te kopen. In de GreenDeal voor GWW (Spoor-, Grond- Water- en Wegenbouwsector) wordt deze ambitie ondersteund door partijen in de GWW. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten hebben samen de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld; hiermee is het mogelijk een betere aansluiting te krijgen op functioneel aanbesteden en meer ambitie te brengen in duurzaamheid.

 HACCP

www.haccpdirect.nl

Werkt u met levensmiddelen dan heeft hygiëne altijd de hoogste prioriteit. Er wordt van u als persoon en van uw organisatie verwacht dat u de hygiënecode gebaseerd op de HACCP volgt. HACCP is een certificeringmethode om veiligheid en de sociale hygiëne te waarborgen.

 Heftruck

www.heftruck-direct.nl

Voert u werkzaamheden uit waarbij u gebruik maakt van een heftruck, reachtruck of hoogwerker? Dan bent u wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een certificaat voor heftruck, reachtruck of hoogwerker.

 Sociale hygiene

www.socialehygienedirect.nl

Schenkt of verkoopt u alcoholhoudende dranken dan bent u verplicht om in het bezit te zijn van SVH Verklaring Sociale hygiëne. Tijdens openingsuren moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn, die in het bezit is van een SVH Verklaring Sociale hygiëne.

 Bevrijden uit liften

www.liftendirect.nl

Als een liftdienst weigert dan is het belangrijk om zo veel mogelijk irritaties en paniekachtige reacties bij de betrokkenen in de lift te voorkomen. Belangrijke basiskennis en serieuze praktijkoefeningen zijn dan ook noodzakelijk om passagiers snel en veilig uit de niet meer functionerende lift te bevrijden.

 risiconmanagement

www.risicomanagementdirect.nl

Risicomanagement is een techniek dat op veel verschillende soorten projecten toegepast kan worden. Zodra een project gestart wordt, biedt dit uiteraard mogelijkheden. In de praktijk brengt dit ook vaak risicofactoren met zich mee. Door de aanwezige risico’s te beheersen kan het projectdoel gerealiseerd worden.

 VCA

www.vcadirect.nl

Risico’s tijdens werkzaamheden probeert u zoveel mogelijk te verkleinen. De VCA norm is een methode om dit structureel aan te pakken. Organisaties en personen halen het VCA certi­ficaat om aan te tonen dat zij in staat zijn veilig te werken. Tegenwoordig stellen veel opdrachtgevers VCA certi­ficering verplicht bij het uitschrijven van opdrachten. Het VCA certi­ficaat is daarmee een echte must geworden.

 Veilig werken langs de weg

www.wegendirect.nl

Werkt u aan of in de buurt van de openbare weg dan brengt dat een aantal risico’s met zich mee. Door het nemen van verkeerde beslissingen, niet opletten of het onvoldoende volgen van procedures door u of andere weggebruikers kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen is het belangrijk dat u exact weet welke procedures u moet volgen.

atex

www.atextdirect.nl

Als u werkt in kleine of afgesloten ruimten dan kan dit risicovolle situaties opleveren. Door bijvoorbeeld het gebruik van elektrisch gereedschap neemt de kans op explosies toe. ATEX geeft in hoofdlijnen aan welke procedures u moet volgen om deze risico’s te vermijden. De richtlijn geeft de minimale voorschriften waar arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

BLVA

www.blvadirect.nl

Om medewerkers die werkzaam zijn in de bouw te certificeren en nog meer bewust te maken van de gevaren en werkomstandigheden heeft SOMA Bedrijfsopleidingen, Plusport en Mammoet Training Center voor deze doelgroep een nieuwe opleiding ontwikkeld.

BHV

www.bhvdirect.nl

Binnen organisaties is het verplicht dat er altijd één of meerdere bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. De bedrijfshulpverlener is in staat om eerste hulp te bieden bij calamiteiten op de werkplek. Dit kan bijvoorbeeld een ontruiming of een persoonlijk ongeval zijn.

Elektro

www.elektrodirect.nl

Om veilig te werken aan of in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties dient u de procedures te kennen en risico’s te kunnen inschatten. De NEN 3140 norm is een methode om dat systematisch te managen. Personen halen het NEN 3140 certificaat om aan te tonen dat zij in staat zijn om op een verantwoorde manier aan elektrotechnische installaties te werken.

Werken met gevaarlijke stoffen

www.gevaarlijkestoffendirect.nl

Voor medewerkers die werkzaamheden met gevaarlijke stoffen uitvoeren, is het belangrijk om veilig te werk te gaan. De cursus Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen helpt de medewerker om zich bewust te worden van mogelijke gevaren. Door kennis te hebben over de verpakking, het transporteren en het opslaan van een gevaarlijke stof kunnen bestaande gevaren gereduceerd of volledig uitgesloten worden.