Sociale Hygiëne e-learning only

De cursus Sociale Hygiëne is ontwikkeld voor diegenen die werken of te maken krijgen met gasten waar alcohol aan wordt geschonken. Dit zijn veelal bars, restaurants, brasseries en hotels. Naast onderwerpen zoals alcoholgebruik, wordt ook aandacht besteed aan drugsgebruik en gokverslaving. In de training wordt ook aandacht besteed aan hoe om te gaan met dergelijk gebruik of verslaving en hoe het beste gereageerd kan worden naar consumenten en hun gedrag.

Inhoud van de cursus: Sociale Hygiëne e-learning only

 
Sociale Hygiëne e-learning only
Doelstelling Hoe te handelen naar de gast en hoe om te gaan met het gedrag van de gast. De cursus Sociale Hygiëne voldoet aan de laatste eindtermen voor het examen van SVH.
Doelgroep Voor iedere leidinggevende of eigenaar van een horecabedrijf die alcoholhoudende dranken schenken en voor de 2 personen die vermeld worden op de drank- en horecavergunning.
Cursusduur Ca. 3 uur
Talen Nederlands
Cursuspakket
  • 6 e-learningmodules inclusief een oefentoets per module
  • Online naslagwerk
  • Online proefexamen
Cursusinhoud
  • Horeca & slijterij
  • Sociale vaardigheden
  • Sociale hygiëne
  • Alcohol, drugs en tabak
  • Gokken
  • Inrichtingseisen en voorzieningen
Online proefexamen
Na de trainingsmodules wordt de cursus Sociale Hygiëne e-learning only afgesloten met een proefexamen.
Bewijs van deelname
Iedere cursist die geslaagd is voor het online proefexamen ontvangt in/zijn haar profiel een Bewijs van deelname. Dit bewijs is geen certificaat!
Examen
Om in aanmerking te komen voor het officiële certificaat Sociale Hygiëne dient u een examen te volgen bij SVH. Wilt u dit? Kies dan het cursuspakket Sociale Hygiëne en examen.
Prijs € 69,- exclusief btw