Voedselveiligheid

Wat houdt voedselveiligheid in?

Het waarborgen van voedsel zodat het geen negatieve gevolgen kan hebben voor de consument. Dit heeft betrekking op het bereiden en benutten van het voedsel. Hierbij moet rekening gehouden worden met het doel en de wijze van de consumptie.

Voedselveiligheid is een vereiste, hieraan kan niet getornd worden. Het is een onderdeel van voedselkwaliteit. Wanneer we spreken over voedselkwaliteit dan hebben we het bijvoorbeeld over de smaak en geur van een voedingsproduct.

Vormen van voedselveiligheid

Er zijn vier verschillende vormen te onderkennen; (micro-)biologische -, chemische -, fysische – en biotechnologische voedselveiligheid.

(Mirco-)biologische

Schimmels en bacteriën zijn vormen van micro-organismen. Gedurende het produceren, bereiden, bewaren, kan men blootgesteld worden aan deze micro-organismen. Dit valt onder de categorie (micro-)biologische voedselveiligheid.

Chemische

Bij chemische voedselveiligheid draait het om vreemde stoffen in het voedsel. Dit kunnen stoffen zijn die om technische redenen in het product verwerkt worden om aan de eisen van de consument te voldoen, ook wel additieven genoemd. Daarnaast kunnen stoffen niet doelbewust toegevoegd zijn aan het voedingsmiddel, dit zijn contaminanten. Een veelvoorkomende contaminant is gewasbeschermingsmiddel.

Fysische

Tijdens de productie kan het voorkomen dat glas of metaal in het voedingsmiddel verwerkt wordt. Over het algemeen worden dit soort stukjes met speciale apparatuur eruit gefilterd. Dit hoort bij fysische voedselveiligheid.

Biotechnologische

Wanneer genetisch gemodificeerde organismen toegevoegd worden in voeding dan moet dit eerst door de EAV toegestemd worden. Binnen de EU controleert deze instelling of het genetisch gemodificeerde organisme veilig is. Dit staat centraal bij biologische voedselveiligheid.

Voedselveiligheid garanderen

Met HACCP kan de voedselveiligheid gewaarborgd worden. Het systeem zorgt ervoor dat bepaalde gevaren gereduceerd worden. Verzeker u zelf, dat voedselveiligheid binnen uw bedrijf in orde is door een HACCP cursus te volgen. Met het HACCP certificaat in bezit kunnen uw klanten veilig uw producten consumeren.