Aanbod

Wat is HACCP?

HACCP is een certificeringmethode om voedselveiligheid te waarborgen. Hiervoor zijn speciale richtlijnen opgesteld die u tijdens de HACCP cursus stap voor stap doorloopt.

Wanneer heb ik HACCP nodig?

HACCP is bedoeld voor (horeca)organisaties die zich bezig houden met productie, verwerking of distributie van levensmiddelen. Onder levensmiddelen worden alle eet- en drinkwaren verstaan, maar ook grondstoffen en hulpstoffen die worden gebruikt in levensmiddelen. Als u werkzaam bent in deze sector is HACCP certificering verplicht. Vanuit de overheid wordt streng gecontroleerd op het naleven van deze certificering.

HACCP e-learning