Informatie

Hygiëne is altijd de hoogste prioriteit als u werkt met levensmiddelen. HACCP Hygiënecode/ISO 22000 is een certificeringmethode om de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Alle bedrijven die levensmiddelen produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan zijn verplicht om een HACCP-systeem in te voeren. Het certificeren van personen is daarbij een vereiste. Kies met onze HACCP-cursus voor comfort en snelheid, met een online cursus en online eindtoets.

Klik hier voor een impressie van onze e-learning.

Voor wie is de HACCP-cursus bedoeld?

Voor medewerkers die nog niet eerder een van de certificaten voor HACCP Hygiënecode hebben behaald en gaan werken bij een organisatie die voedingsmiddelen produceert, distribueert of verwerkt. Of voor medewerkers die gaan werken in de horeca.

HACCP-certificaat bij HACCP Direct

Na inschrijving ontvangt de kandidaat de inlogcodes voor toegang tot het gewenste cursuspakket. De inhoud van alle cursuspakketten wordt jaarlijks getoetst aan de eindtermen, de wet of arboregels. Met HACCP Direct haalt u snel, gemakkelijk en tegen lage kosten het gewenste certificaat.

HACCP op tablet