Is HACCP-plan wettelijk verplicht?

Volgens de Warenwetregeling Hygiëne moeten alle levensmiddelenbedrijven een HACCP-plan opstellen. Deze wet geldt sinds 14 december 1994. Het HACCP-plan wordt (verplicht) ingezonden aan de Keuringsdienst van Waren, die beoordeeld of het plan voldoet aan de wettelijke eisen uit de Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen. Worden deze verplichtingen niet nageleefd, dan kan strafvervolging het gevolg zijn. Om te zien of het HACCP-plan in de praktijk ook werkt, komt een controleur langs voor een inspectie.