Is het HACCP hygiënecode certificaat verplicht?

De werkgever/leidinggevende is verantwoordelijk dat iedereen werkt volgens de HACCP norm. Zij zijn zelf verplicht een HACCP certificaat te hebben. Met hun kennis kunnen zij de medewerkers instrueren.