Voor wie is de HACCP hygiënecode training bedoeld?

HACCP hygiënecode is bedoeld voor organisaties die zich bezig houden met productie, verwerking of distributie van levensmiddelen. Onder levensmiddelen worden alle eet- en drinkwaren verstaan, maar ook grondstoffen en hulpstoffen die worden gebruikt in levensmiddelen. Als u werkzaam bent in deze sector is HACCP hygiënecode certificering verplicht. Vanuit de overheid wordt streng gecontroleerd op het naleven van deze certificering.